Nahoru
Výletná se k 1. 12. 2019 opětovně uzavřela :-/

Výletná se k 1. 12. 2019 opětovně uzavřela :-/

01. 12. 2019

Výletná se i přes značný nesouhlas veřejnosti musela k 1. 12. 2019 uzvařít a přestat opravovat, a to za účelem údajného hledání jejího účelnějšího a hospodárnějšího využití, nežli které zde náš spolek realizoval. Tímto účelnějším a hodpodárnějším využitím může být dle argumentace paní Arajmu z ÚZSVM údajně jen výhradně komerční využití Výletné za minimální komerční nájem, který dle interních předpisů ÚZSVM nesmí být ze začátku požadován menší, nežli cca 180 000,- Kč / měsíčně.


title

K čemu podle nás povede výše uvedený přístup k účelnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejným majetkem na Výletné jsme se rozhodli za účelem přehodnocení příslušného přístupu za strany paní Arajmu či nadřízených orgánů zvizualizovat níže. Pokud byste nám chtěli pomoci, aby se naplnila spíše námi představená vize pro účelné a hospodárné nakládání s Výletnou (majetkem státu) v nadcházejícím roce 2020, nežli pravděpodobné důsledky pojetí účelnosti a hospodárnosti představené paní gen. ředitelkou Arajmu z ÚZSVM, budeme rádi za to, pokud podpoříte naši představu o způsobu nakládání s majetkem státu například podpisem námi sestavené petice.


title

Vizualizacve představených záměrů

Vizualizace


title

Edit k 6. 12. 2021: naše fantazie byla překonána, viz fotogalerie zachycující skutečný stav Výletné po jejím uzavření.
footer/cta-front-article-detail-1
Podepsat petici >
footer/cta-front-article-detail-2
Přečíst petici >
footer/cta-front-article-detail-3
Prohlédnout novinky >