Nahoru
Fotka podepisované petice za VýletnouPETICE PROJEKTU VÝLETNÁ

My, níže podepsaní, podporujeme členy a dobrovolníky Občanského sdružení Alternativa II, z.s. a partnerských organizací (dále jen "spolku") v jejich snaze na vlastní náklady zachraňovat, oživovat a smysluplně využívat ladem ležící nemovitosti pro veřejně prospěšné účely jako je sport, kultura, tělovýchova či sociální práce, a za pomoci této petice žádáme všechny kompetentní osoby a orgány veřejné moci, aby v rámci svých možností:

1) podpořili dosavadní úsilí spolku a zasadili se o to, aby byl areál Výletné opětovně svěřen spolku do výpůjčky, tak aby zde spolek mohl pokračovat v realizaci svého poslání a v provozování sportovně společenského centra, které bude z vlastní činnosti a z příspěvků od návštěvníků plně financovat provoz, údržbu i kompletní opravu areálu, a to bez nároku na protiplnění za vložené investice, jakož i bez čerpání darů, grantů a dotací z veřejných rozpočtů, tj. bez jakéhokoliv utrácení veřejných peněz;

2) vyhověli žádostem spolku o výpůjčku jakékoliv nevyužité nemovitosti ve veřejném vlastnictví pro veřejně prospěšné účely, jakož i obdobným žádostem třetích osob, a to do okamžiku, nežli pro tyto nevyužité nemovitosti bude zajištěno smysluplnější využití. Neboť si nepřejeme, aby veřejný majetek ležel ladem a z veřejných financí byla hrazena ostraha, údržba či provoz tohoto majetku, pokud může být smysluplně využit pro veřejně prospěšné účely a veškeré náklady mohou být hrazeny vypůjčitelem;

3) přehodnotili současnou praxi při nakládání s nepotřebným a nevyužitým veřejným majetkem a zasadili se o to, aby byl před jeho privatizací a komerčním pronájmem nejprve nabídnut občanské společnosti do výpůjčky pro realizaci veřejně prospěšných činností, a to za podmínek za kterých spolek žádá o výpůjčku Výletné, a teprve následně, aby byl tento majetek nabízen ke komerčnímu pronájmu, a poté až k privatizaci, pokud by se pro něj předchozím postupem nenalezlo veřejně prospěšné využití. *

* krom veřejným zájmem odůvodněných výjimek | pokud s výše uvedeným textem petice souhlasíte, můžete nás podpořit jejím podepsáním prostřednictvím elektronického formuláře anebo nás můžete požádat o zaslání její PDF (úřední) verze, kterou lze vytisknout a následně zaslat poštou na sídlo spolku osa2.cz