Nahoru
Fotka podepisované petice za VýletnouPETICE PROJEKTU VÝLETNÁ

My, níže podepsaní, podporujeme členy a dobrovolníky Občanského sdružení Alternativa II, z.s., a partnerských organizací (dále jen „spolku“) v jejich snaze na vlastní náklady zachraňovat, oživovat a smysluplně využívat ladem ležící nemovitosti pro veřejně prospěšné účely, jako je sport, kultura, vzdělávání či sociální práce, a za pomoci této petice žádáme všechny kompetentní osoby a orgány veřejné moci, aby v rámci svých možností:

1) podpořili dosavadní úsilí spolku a zasadili se o to, aby byl areál Výletné opětovně svěřen spolku do výpůjčky, a to s cílem, aby zde spolek mohl pokračovat v realizaci svého poslání a v provozování sportovně společenského centra, které bude bez utrácení veřejných peněz či kompenzace za vložené investice udržovat, provozovat a kultivovat areál Výletné za pomoci příspěvků od místní komunity, nežli se pro něj v transparentní soutěži nalezne veřejně prospěšnější využití;

2) vyhověli všem žádostem spolku o výpůjčku ladem ležícího veřejného majetku pro veřejně prospěšné účely, jakož i obdobným žádostem třetích osob, neboť nepovažujeme za účelné a hospodárné, aby veřejný majetek ležel ladem a z veřejných financí byla hrazena jeho ostraha, údržba či provoz, pokud příslušný majetek může být na náklady vypůjčitele využit pro veřejně prospěšné účely do doby, nežli se pro něj v transparentní soutěži nalezne veřejně prospěšnější využití;

3) přehodnotili současnou praxi při nakládání s nepotřebným a nevyužitým veřejným majetkem a zasadili se o to, aby byl před privatizací a komerčním pronájmem nejprve nabídnut občanské společnosti do výpůjčky pro realizaci veřejně prospěšných činností za podmínek, za kterých spolek žádá o výpůjčku Výletné, a až poté nechť je příslušný majetek nabízen ke komerčnímu pronájmu a pak i k privatizaci, nezajistí-li pro něj předchozí postup veřejně prospěšnější využití. *

* Krom veřejným zájmem odůvodněných výjimek. Pokud s textem petice souhlasíte, můžete podepsat její digitální verzi prostřednictvím formuláře, anebo můžete požádat (peticni.vybor@osa2.cz) o zaslání PDF verze, kterou lze vytisknout a podepsanou zaslat na sídlo spolku.


footer/cta-front-petice-default-1 footer/cta-front-petice-default-2 footer/cta-front-petice-default-3