Nahoru

Stav Výletné při přebírání naším spolkem od ÚZSVM/státu (2014)

Prohlédnout si všechny fotky

Naším spolkem zrealizovaná proměna Výletné (2014 - 2019)

Prohlédnout si všechny fotky

Ukázka ostatních námi zrealizovaných proměn

Prohlédnout si všechny fotky

Dobrovolnictví na Výletné (2014 - 2019)

Prohlédnout si všechny fotky

Dobrovolnictví v ostatních našemu spolku svěřených nemovitostech

Prohlédnout si všechny fotky

Aktivity na Výletné (2014 - 2019)

Prohlédnout si všechny fotky

Aktivity v ostatních našemu spolku svěřených nemovitostech

Prohlédnout si všechny fotky

Stav Výletné (2019 - 2022), aneb účelné a hospodárné nakládání s majetkem státu po ukončení naší výpůjčky za účelem zvýšení finančního výnosu ÚZSVM

Prohlédnout si všechny fotky

Petice za Výletnou a za smysluplné využití chátrajících a ladem ležících nemovitostí státu, krajů a obcí (již přes 10 000 podpisů)

Prohlédnout si všechny fotky

Ukázka ladem ležícího majetku státu, krajů a obcí o jehož poskytnutí pro sportovní, kulturní, sociální a mnohé další veřejně prospěšné účely žádáme, a to do doby, nežli se pro tento majetek nalezne smysluplnější využití (viz petice)

Prohlédnout si všechny fotky

Projektování rozvoje našemu spolku svěřených nemovitostí (za pomoci místních komunit, architektonických soutěží & participativních metod osa2.cz)

Prohlédnout si všechny fotky