Nahoru
Je rozhodnuto. Výletná ožije (na šest měsíců)

Je rozhodnuto. Výletná ožije (na šest měsíců)

21. 04. 2023

Hurá! Výletná by měla po necelých čtyřech letech přestat ležet ladem a chátrat. Odbor hospodaření s majetkem si vybral z předložených záměrů na šestiměsíční využití Výletné záměr předložený spolkem LTC Praha. A přestože jsme doufali v to, že námi předložený záměr na šestiměsíční využití Výletné bude vyhodnocen jako ten nejlepší (v řádném termínu předložené záměry k nalezení a posouzení zde), jsme za učiněné rozhodnutí, byť nebylo učiněno v náš přímý prospěch, i tak rádi. A to z důvodu, že toto rozhodnutí je přinejmenším v souladu s naším druhým petičním bodem a náším požadavkem, aby Výletná do vybrání dlouhodobého provozovatele neležela zbytečně ladem a nechátrala, jako tomu bylo v majetku státu / ÚZSVM (2019 - 2022). Držíme proto palce spolku LTC Praha, aby se mu dařilo o Výletnou v průběhu nájmu (tj. od 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023) starat co nejlépe. A těšíme se na případné odvetné utkání o možnost užívat Výletnou pro veřejně prospěšné účely od listopadu 2023.


footer/cta-front-article-detail-1
Podepsat petici >
footer/cta-front-article-detail-2
Přečíst petici >
footer/cta-front-article-detail-3
Prohlédnout novinky >