Nahoru
Praze se podařilo koupit Výletnou od ÚZSVM! Ožije opět Výletná a bude to brzy? Věříme, že ano...

Praze se podařilo koupit Výletnou od ÚZSVM! Ožije opět Výletná a bude to brzy? Věříme, že ano...

13. 10. 2022

Před několika dny zapsal katastrální úřad pro Prahu do katastru nemovitostí vlastnícké právo hl. m. Prahy k celému areálu Výletné. A to z našeho úhlu pohledu vysoce zvýšuje pravděpodobnost toho, že by Výletná mohla v brzké době přestat ležet ladem a chátrat. Což nyní má plně ve svých rukou Rada hl. m. Prahy a příslušný radní pro majetek (aktuálně pan radní Chabr).


title

Pana radního pro majetek hl. m. Prahy jsme se proto rozhodli oslovit s naší žádostí o vypůjčení Výletné za účelem toho, abychom mohli pokračovat v našem schváleném restaurátorském záměru na obnovu vnějšího pláště, jakož i v ostraze areálu a v jeho smysluplném využití pro sportovní, kulturní a společenské aktivity. A to alespoň do doby, nežli Praha v přislíbeném veřejném výběrovém řízení (do kterého se plánujeme přihlásit) vybere ideálního dlouhodobého provozovatele areálu. O způsobu vyřízení naší žádosti Vás budeme průběžně informovat.

title

#stayTUNED & #podporujVYLETNOU

footer/cta-front-article-detail-1
Podepsat petici >
footer/cta-front-article-detail-2
Přečíst petici >
footer/cta-front-article-detail-3
Prohlédnout novinky >