Nahoru
NEJNOVĚJŠÍ NOVINKY #01

NEJNOVĚJŠÍ NOVINKY #01

29. 11. 2022

  • Blíží se třetí výročí od nesmyslného uzavření Výletné (k uzavření došlo 1. 12. 2019)
  • Vánoční besídka se uskuteční v sobotu 17. 12. 2022 před Výletnou (a možná i na Výletné)
  • Připravujeme všem otevřený projekt do budoucího výběrového řízení na dlouhodobého provozovatele Výletné, připojíte se?
  • Požádali jsme Prahu o krátkodobou výpůjčku Výletné do doby nežli se pro ni nalezne dlouhodobý provozovatel ve výběrovém řízení


Stručné informace jsou uvedeny níže. Podrobnější informace připravujeme, a to formou samostatných článků na web i do pracovních skupin osa2.cz. Pokud máte zájem pomoci nám v našem úsilí. To jest například s přípravou otevřeného projektu do výběrového řízení, s redakční prací ve vznikajícím projektu AlterMedia.tv, anebo vedením některého ze sportovních, kulturních, komunitních aj. projektů či podprojektů v rámci našeho spolku, neváhejte nás kontaktovat.title

Novinka #01: 1. 12. 2022 nastane smutné výročí třech let od uzavření Výletné, která se v roce 2019 muslea uzavřít na základě rozhodnutí paní Kateřiny Arajmu (generální ředitelky ÚZSVM). Přičemž tehdejším uváděným důvodem pro uzavření Výletné (ukončení našeho užívacího vztahu k areálu) bylo to, aby paní Arajmu mohla po uplynutí našeho užívacího vztahu údajně začít s Výletnou nakládat účelněji a hospodárněji. O tom jak toto účelné a hospodárné nakládání s majetkem státu dopadlo, si můžete udělat představu zde. Pokud byste nám měli zájem pomoci s tím, aby se nakládání s areálem Výletné (nepotřebným majetkem státu) v letech 2019 až 2022 stalo vzorovým příkladem toho, jak se majetkem státu nakládat nemá. A námi realizované vzorové využití areálu Výletné naopak vzorovým příkladem toho, jak se s nepotřebným státním, krajským či obecním majetkem nakládat má, neváhejte nás kontaktovat, ať se v dané záležitosti můžeme spojit a společně na tom začít pracovat.

title

title

Novinka #02: pokud si přejete stejně jako my, aby Výletná a ostatní ladem ležící nemovitosti přestali chátrat, budeme rádi pokud se za námi stavíte osobně 17. 12. 2022 do Letenských sadů na vánoční besídku podepsat naši papírovou verzi petice. Věříme totiž, že pokud si nás to prostřednictvím petice bude přát dostatečné množství, nebude důvod, aby zastupitelé Prahy našemu přání o ukončení dlouhodobého chátrání Výletné rychle nevyhověli. Praha totiž v srpnu koupila chátrající Výletnou od ÚZSVM. Přičemž znovuotevření Výletné by se díky tomu možná mohlo ve velmi optimistické variantě podařit již i do besídky. Žádost o dočasnou výpůjčku/pronájem areálu jsme podali, tak snad Praha brzi zvěřejní svůj záměr na alespoň krátkodobý pronájem areálu.

title

title

Novinka #03: pokud byste měli zájem připojit se k našemu otevřenému projektu, který plánujeme přihlásit do budoucího výběrového řízení na dlouhodobého provozovatele Výletné, rádi Vás přivítáme v našem přípravném týmu. Cílem našeho spolku a spolků spřátelených je přihlásit do budoucího výběrového řízení takový projekt, který by Výletnou maximálně otevřel všem místním spolkům, sportovcům a aktivním občanům, kteří by na Výletné měli zájem realizovat jakoukoliv smysluplnou aktivitu v oblastech našeho poslání, jako je sport, kultura, sociální práce atd.

title

title

Novinka #04: Praze jsme nabídli, že se o Výletnou na vlastní náklady postaráme do vybrání nového dlouhodobého provozovatele v Prahou připravovaném výběrovém řízení. Uvidíme, zda na to Praha v brzké době zareaguje zveřejněným záměru na krátkodobý pronájem areálu. Věříme, že ano, neboť podle nás nedává smysl, aby areál Výletné do vybrání dlouhodobého provozovatele zcela zbytečně ležel ladem a nadále chátral.

title

title

Nejnovější novinky pro Vás připravil společný redakční tým Výletné & vznikajícího projektu AlterMedia
#stayTUNED & #podporujVYLETNOU

footer/cta-front-article-detail-1
Podepsat petici >
footer/cta-front-article-detail-2
Přečíst petici >
footer/cta-front-article-detail-3
Prohlédnout novinky >