Nahoru
Jednání na Min. financí přineslo úspěch

Jednání na Min. financí přineslo úspěch

13. 06. 2022

Ledy se možná hnuly! Vypůjčování majetku státu pro sportovní, kulturní, sociální a mnohé další veřejně prospěšné účely ze strany ÚZSVM, by se opět mělo stát skutečností. A to díky Vaší podpoře, respektive Vašim podpisům pod námi sestavenou peticí. Jakož i díky podpoře ze strany Ministerstva financí, a to konkrétně pana ministra Zbyňka Stanjury (ODS), který řešením naší petice pověřil pana poradce Tomáše Bartovského (ODS).


title

Jednání na Ministerstvu financí, kterého se za náš spolek dne 24. 5. 2022 zůčastnil předseda petičního výboru Marek Semerád, za Ministerstvo financí pan poradce Tomáš Bartovský (ODS) a za ÚZSVM generální řediteka Kateřina Arajmu a pan Martin Mottl, který na ÚZSVM momentálně pracuje jako vedoucí jednoho z oddělení, které se mj. věnuje ladem ležícím memovitosti v Praze.

title

Celé jednání proběhlo z pohledu našeho spolku poprvé od prosince 2019 ve zcela korektním duchu, za což připisujeme velkou zásluhu panu poradci Tomáši Bartovskému (ODS), neboť před jednáním stanovil jasné podmínky, za kterých dává smysl, aby se příslušné jednání konalo. A to konkrétně, že na jednání se bude povolené bavit pouze o budoucnosti, respektive o možnostech budoucí vzájemné spolupráce na smysluplném využití ladem ležících a chátrajících nemovitostí státu. A striktně zde bude zakázáno řešit cokoliv z minulosti, a to konkrétně jakékoliv naše spory s paní generální ředitelkou ÚZSVM Kateřinou Arajmu vzniklé zejména na základě způsob nakládání s majetkem státu, které paní ředitelka Arajmu uplatnila v souvyslosti s Výletnou.

title

Protože všichni účastníci jednání dokázali korektním způsobem předem stanovené podmínky dodržet, dostavil se z našeho pohledu velmi pozitivní výsledky. Mezi které počítáme zejména to, že se nám poprvé od roku 2017 podařilo překonat dlouholetá tvrzení paní generální ředitelky ÚZSVM Kateřina Arajmu o tom, že není možné upřednostňovat vypůjčování nevyužitého majetku státu pro veřejně prospěšné účely, před účely čistě komerčními a čistě komerčním pronájmem takovéhoto majetku státu. Což na příslušném jednání z našeho pohledu bylo fakticky stvrzeno tím, že ÚZSVM na podnět Ministerstva financí předložil tři jimi vytipované nemovitosti, u kterých by se vzorovým způsobem upřednostnila výpůjčka pro veřejně prospěšné účely, před komerčním pronájmem. A u kterých by se v následujících měsících postupovalo v maximálním souladu s naším druhým petičním bodem. A to v případě, že úředníkům z ÚZSVM dokážeme pomoci s vyřešením několika (z našeho úhlu pohledu) relativních drobností, které rychlý postup v této věci (z pohledu úředníků ÚZSVM) komplikují.

title

Na jednání byly pro vzorové odzkoušení postupu v souladu s naším druhým petičním bodem předloženy tyto ze strany ÚZSVM vytipované ladem ležící nemovitosti státu:

title title titletitle

Pokud byste měl kdokoliv zájem o jakékoliv využití výše uvedených ladem ležících nemovitostí státu pro jakýkoliv veřejně prospěšný účel (např. sport, kulturu, práci s dětmi, sociální práci atp.), neváhejte nás kontaktovat. Nějaké nápady jak příslušné nemovitoti smysluplně využít máme, ale velmi rádi se s Vámi spojíme a podpoříme případně za náš spolek i přímo Váše osobní projekty, nápady a záměry, které byste v příslušných nemovitostech měli zájem realizovat po jejich případném vypůjčení ze strany ÚZSVM.

title

Váše uvedené však platí i pokud budete mít zájem o jakékoliv smysluplné využití jakékoliv jiné ladem ležících nemovitosti ve vašem okolí, ať už státní, krajské, obecní či privátní. Neboť všem aktivním osobám, které by měli zájem seberealizovat se v jakýmkoliv smysluplným využitítm jakékoliv ladem ležící nemovitosti pro jakékoliv smysluplné účely nabízíme za náš spolek spolupráci, respektive organizační, finanční a právní podporu, anebo přímo i záštitu našeho spoleku, který se profiluje jako zastřešující a zašťitující organizace. A pro který je spolupráce jednou ze základních hodnot, díky které se nám daří již více jak 16 let úspěšně rozvíjet náše poslání, viz osa2.cz. A rádi proto o případnou spolupráci s Vámi obohatíme například i některou z výše uvedených ladem ležících nemovitostí státu.

title

#stayTUNED & #podporujVYLETNOU.cztitle

Kontaktní osoba pro domluvení spolupráce: Marek Semerád, predseda.spolku@osa2.cz; +420 602 849 342

footer/cta-front-article-detail-1
Podepsat petici >
footer/cta-front-article-detail-2
Přečíst petici >
footer/cta-front-article-detail-3
Prohlédnout novinky >