Nahoru

Ptej se, komu chátrá. Chátrá tobě!

Změňme to! A to nejen na Výletné...

tenis icon Tenis
beh icon Běh
sachy icon Šachy
pingpong icon Pingpong

Nejen areál Výletné ale i mnoho dalších nemovitostí občas leží ladem a chátrá. Pomůžete nám to změnit?

Náš příběh

Smysluplným využitím ladem ležících nemovitostí se zabýváme od roku 2006. Od té doby se nám podařilo oživit desítky chátrajících objektů, přičemž jedním z nich byla i Výletná. Opuštěnou a chátrající jsme ji objevili v roce 2013, a hned jsme se rozhodli, že se to pokusíme změnit. Oslovili jsme majitele, tehdy stát / ÚZSVM, a požádali o výpůjčku. Opakovaně jsme byli odmítáni, ale nevzdali jsme se, a proto jsme jednoho dne uspěli (2014).Náš příběh obrázek
A to se povedlo! obrázek

Co se povedlo?

Na Výletné, obdobně jako v jiných nemovitostech, jsme začali pořádat dobrovolnické dny, sportovní akce a sousedská setkání. Což přilákalo místní lidi, kteří pro Výletnou začali dýchat a vkládat do ni tisíce hodin dobrovolnické práce, pozitivní energii a spousty lásky, která z  areálu Výletné učinila nejen příjemné místo pro sport a relaxaci, ale i vzorový příklad smysluplného využití veřejného majetku bez utrácení veřejných peněz, a to za pomoci aktivní občanské společnosti.

Co se pokazilo?

Zejména smýšlení zodpovědných osob o účelnosti při nakládání s veřejným majetkem způsobilo, že se Výletná musela 1. 12. 2019 uzavřít z důvodu hledání jejího účelnějšího využití formou komerčního nájmu. Vzhledem k tomu, že se však komerčního nájemce nalézt nepodařilo, a o obnovu nekomerční výpůjčky nebyl zájem, Výletná místo účelnějšího využití (2014 - 2019) začala ležet ladem a chátrat (2019 - 2022), obdobně neúčelně jako mnoho dalších nemovitostí státu, krajů a obcí.

Text petice obrázek

Jak to napravit?

Náš plán: Ukázat na příběhu Výletné příklady dobréšpatné praxe. Prostřednictvím petice prokázat, že veřejnost podporuje projekt Výletná a upřednostňuje nedotované využití veřejného majetku pro veřejně prospěšné účely před využitím dotovaným, komerčním či privatizací. A následnou spoluprací s politiky i úřady docílit toho, aby veřejný majetek neležel ladem, pokud je ho někdo ochoten na vlastní náklady kultivovat a bez dotací využívat pro veřejně prospěšné účely, jako je sport, kultura, soc. práce atd.

Text petice obrázek